ماجراجویان افتخار ما راه نمائی شما دوستان درزمینه های كوه نوردی شكار ماهیگیری وتحقق آرزوهای شماست 091461738 http://majarajooyan.mihanblog.com 2020-05-24T00:50:59+01:00 text/html 2016-07-25T11:24:59+01:00 majarajooyan.mihanblog.com داریوش موسوی - حامد شناسی افتتاح فروشگاه http://majarajooyan.mihanblog.com/post/107 <div><img class="irc_mi iTC_j3ED75R8-pQOPx8XEepE" alt="" src="http://media.mehrnews.com/d/2015/08/30/3/1813283.jpg?ts=1468326502805" width="488" height="326" style="margin-top: 34px;"><br><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: SYekan; font-size: 16px; line-height: 27.4286px; text-align: justify;">به پاس این موفقیت چشمگیر که حاصل اعتماد همشهریان عزیز نسبت به مدیریت این وبلاگ بوده است.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: SYekan; font-size: 16px; line-height: 27.4286px; text-align: justify;">فروشگاه ماجراجویان از امروز شروع به کار شد.</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: SYekan; font-size: 16px; line-height: 27.4286px; text-align: justify;">لینک فروشگاه &nbsp;</span><a href="http://www.majarajooyan.8n8.ir/">www.majarajooyan.8n8.ir</a></div><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: SYekan; font-size: 16px; line-height: 27.4286px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div><br></div> text/html 2016-07-17T11:29:34+01:00 majarajooyan.mihanblog.com داریوش موسوی - حامد شناسی گروه ما در تلگرام http://majarajooyan.mihanblog.com/post/105 <p class="MsoNormal"><a href="https://telegram.me/joinchat/BB0H3z9Am-BIkXARP78ryA"><font size="4">https://telegram.me/joinchat/BB0H3z9Am-BIkXARP78ryA</font></a><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-06-24T13:19:19+01:00 majarajooyan.mihanblog.com داریوش موسوی - حامد شناسی بلند ترین موج مصنوعی جهان http://majarajooyan.mihanblog.com/post/103 <div><br></div><div><div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan; font-size: 13px; margin: 0px -1px !important; line-height: 0 !important;"><img width="660" height="330" src="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/surf-snowdonia-660x330.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image tie-appear" alt="بلندترین موج مصنوعی جهان در سرف اسنودونیا" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; width: 662px; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></div><div class="single-post-caption" style="padding: 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center; font-style: italic; color: rgb(102, 102, 102); font-family: BYekan; font-size: 13px;">بلندترین موج مصنوعی جهان در سرف اسنودونیا</div><div class="post-inner" style="padding: 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan; font-size: 13px;"><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both;"></div><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; line-height: 22px;"><h2 dir="rtl" data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0" style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 30px; text-align: justify;"><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.0" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">بلندترین موج مصنوعى در تالاب موج سوارى اسنودونیا در وِلز- بریتانیا</span></span></h2><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;"><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><br data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline3/=10" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.3" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">تصور کنید، یک تالاب آب شیرین کاملاً لوزى شکل، تقریباً به اندازه ۶ زمین فوتبال، که در دره ى سبز و باشکوه کانوى واقع در دامنه ى کوه اسنودونیا در وِلز ساخته شده است.</span><br data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline5/=10" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.5" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">حالا یک مورد غیر منتظره را به توضیحات بالا اضافه کنید. یک موج ٢مترى ( که طبق اظهارات کارخانه سازنده وِیوْ گاردن بلندترین&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_wave" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;">موج مصنوعى</a>&nbsp;ساخته شده تا به حال است) قدرتمند که از وسط تالاب شروع شده، و ١۵٠ متر پیش رفته و به آرامى در ساحل انتهاى تالاب محو میشود.</span><br data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline7/=10" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.7" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">به تالاب موج سواری اسنودونیا خوش آمدید. اولین تالاب موج سوارى درون خشکى جهان.&nbsp;</span><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.9" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">اولین دوره ى مسابقات موج سوارى ردبول آنلیشد را در وب سایت، آپارات و کانال ماجراجویان… ببینید.</span></span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;"><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.9" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"></span></span></p><figure id="attachment_1130" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; width: 1600px;"><a href="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/redbull-unleashed-1.jpg" rel="attachment wp-att-1130" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="size-full wp-image-1130 tie-appear" src="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/redbull-unleashed-1.jpg" alt="مسابقات ردبول آنلیشد - 2015" width="1600" height="802" srcset="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/redbull-unleashed-1.jpg 1600w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/redbull-unleashed-1-300x150.jpg 300w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/redbull-unleashed-1-768x385.jpg 768w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/redbull-unleashed-1-1024x513.jpg 1024w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/redbull-unleashed-1-660x330.jpg 660w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/redbull-unleashed-1-1050x525.jpg 1050w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></a><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مسابقات ردبول آنلیشد – ۲۰۱۵</figcaption></figure><p dir="ltr" data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;"><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.b" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">icture this. A perfect lozenge-shaped fresh-water lagoon, roughly the size of six football pitches, set in the lush, green Conwy Valley in the lee of the Snowdonia mountains. Breathe it in. It’s clean, it’s fresh, it’s wild and it’s beautiful.</span><br data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline13/=10" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><br data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline15/=10" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.e" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">Now add something entirely unexpected. A powerful two-metre wave that rises at the centre of the lagoon, peels perfectly for more than 150 metres, and dissipates softly as it hits the shore.</span><br data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline17/=10" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><br data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline19/=10" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span data-reactid=".7.1.0.0.2.1.0.0.1.h" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">Welcome to the Surf Snowdonia Wavegarden®: a revolutionary world-first inland surf lagoon and the UK’s most compelling outdoor adventure destination for you, your friends and the whole family to enjoy.</span></span></p></div></div></div> text/html 2016-06-24T13:11:35+01:00 majarajooyan.mihanblog.com داریوش موسوی - حامد شناسی تجهیزات ایمنی بهمن: چگونه انتخاب کنیم http://majarajooyan.mihanblog.com/post/102 <h2 dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; font-family: BYekan; line-height: 1em; font-size: 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">تجهیزات ایمنی بهمن را چگونه انتخاب کنیم؟ پرسشی حیاتی برای ورزشکاران بک کانتری که در این مطلب به آن می پردازیم.</span></h2><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">برف پودر تازه و بکر و مسیر های اسکی نشده و پا نخورده یکی از بزرگترین جاذبه های ورزش های برفی و بک کانتری است. برای پیدا کردن شرایط ایده آل برف، هواداران این ورزش به طور فزاینده به دنبال اکتشاف مناطق خارج از محدوده بکر می باشند.</span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">برای مدیریت هر چه بیشتر خطرات ذاتی بک کانتری، شما به تجهیزات صحیح، آموزش کامل، درک درست از آب و هوا و محطی کوهستان و هم گروهی های با تجربه نیاز دارید.</span></p><figure id="attachment_876" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan; font-size: 13px; width: 636px;"><a href="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/safety-gear-rentals.jpg" rel="attachment wp-att-876" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="size-full wp-image-876 tie-appear" src="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/safety-gear-rentals.jpg" alt="کوله بهمن، زنده یاب، میل سونداژ، بیل برف" width="636" height="275" srcset="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/safety-gear-rentals.jpg 636w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/safety-gear-rentals-300x130.jpg 300w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></a><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کوله بهمن، زنده یاب، میل سونداژ، بیل برف</figcaption></figure><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">در این مقاله خلاصه ای از تجهیزات کلیدی مورد نیاز ایمنی بهمن را به شما ارایه می دهیم. لازم به ذکر است که این تجهیزات شما را از قرار گرفتن در موقعیت بهمن مصون نمی دارد. اگر چه که، این تجهیزات بالاترین شانس زنده ماندن را در صورتی که اتفاقی اینچنینی رخ دهد در اختیار شما قرار می دهند. آگاه باشید که،&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">این تجهیزات فقط به اندازه دانش و مهارت استفاده شما از آنها کارایی دارند.</strong></span></p><br><h3 dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; font-family: BYekan; line-height: 1em; font-size: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">تجهیزات ضروری ایمنی بهمن</span></h3><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">برای بالا بردن سطح ایمنی در منطقه بهمن خیز، این سه فقره – و دانش و مهارت استفاده صحیح آنها – کاملاً ضروری هستند. تمامی اعضای گروه باید این سه مورد را در طول سفر با خود داشته باشند.</span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">زنده یاب ( فرستنده/گیرنده بهمن)</strong></span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">زنده یاب قربانی مدفون زیر بهمن، سیگنال های الکترونیکی می فرستد که توسط زنده یاب های افراد جستجوگر دریافت می شود، که آنها را به سمت قربانی هدایت می کند.</span></p><figure id="attachment_877" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan; font-size: 13px; width: 530px;"><a href="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pulse_barryvox_2015.jpg" rel="attachment wp-att-877" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="size-full wp-image-877 tie-appear" src="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pulse_barryvox_2015.jpg" alt="زنده یاب پالس ماموت" width="530" height="530" srcset="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pulse_barryvox_2015.jpg 530w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pulse_barryvox_2015-150x150.jpg 150w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pulse_barryvox_2015-300x300.jpg 300w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pulse_barryvox_2015-200x200.jpg 200w" sizes="(max-width: 530px) 100vw, 530px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></a><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">زنده یاب پالس ماموت</figcaption></figure><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">اخطار:&nbsp;</span></strong><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">استفاده از زنده یاب حسی و بصری نیست. استفاده بهینه نیاز به تمرین زیاد، قبل از سفر به بک کانتری برفی دارد.</span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">برای راهنمایی برای خرید زنده یاب مناسب، به زنده یاب های بهمن: چگونه انتخاب کنیم مراجعه کنید.</span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">بیل برف:&nbsp;</span></strong><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">یکی از ضرورت های سفر بک کانتری برای آزمون های برف و بیرون آوردن سریع قربانی از زیر برف بیل برف است. اکثراً با دسته های جدا شونده یا تلسکوپی برای بسته بندی راحت تر در کوله ساخته می شوند. تیغه های آلومینیومی سبک تر و قوی تر هستند.</span></p><figure id="attachment_878" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan; font-size: 13px; width: 770px;"><a href="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pieps_shovel_pro_plus.orig__0.png.jpg" rel="attachment wp-att-878" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="wp-image-878 size-full tie-appear" src="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pieps_shovel_pro_plus.orig__0.png.jpg" alt="Pieps shove pro+" width="770" height="770" srcset="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pieps_shovel_pro_plus.orig__0.png.jpg 770w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pieps_shovel_pro_plus.orig__0.png-150x150.jpg 150w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pieps_shovel_pro_plus.orig__0.png-300x300.jpg 300w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pieps_shovel_pro_plus.orig__0.png-768x768.jpg 768w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/pieps_shovel_pro_plus.orig__0.png-200x200.jpg 200w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></a><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">نمونه ای از بیل برف به همراه اره برف طراحی شده داخل دسته</figcaption></figure><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">پروب( میل سونداژ ):</strong>&nbsp;این میله آلومینیومی تاشو – شبیه به میله چادر – برای تفحص و پیدا کردن قربانی مدفون زیر برف به همراه زنده یاب، در هنگام جستجوی نقطه ای (سیخ زدن در برف) استفاده می شود. معمولاً از جنس آلومینیوم یا کربن برای وزن کمتر و استحکام بالاتر از حد متوسط ساخته می شود.</span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">استفاده مداوم این تجهیزات، مخصوصاً زنده یاب، برای استفاده هر چه بهتر آن ها در جستجو و امداد هم گروهی مدفون زیر برف بسیار ضروری است. در شرایطی که هر استرس زیاد می باشد و از دست دادن زمان ممکن است به قیمت جان هم گروهیتان تمام شود، مسلماً یاد آوری روش بهینه استفاده از تجهیزات آخرین چیزی است که باید در ذهن خود داشته باشید.</span></p><h4 dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; font-family: BYekan; line-height: 1em; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">کیسه هوای بهمن</span></h4><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">تا همین اواخر، قرار گرفتن در شرایط بهمن مدفون شدن حتمی را به همراه داشت. کیسه هوای بهمن یک وسیله خلاقانه است که برای کمک برای شناور ماندن قربانی در سطح بهمن طراحی شده است. این کیسه های هوا – که سالها در اروپا از آنها استفاده می شود – در حال محبوب تر شدن بین ورزشکاران بک کانتری بین المللی می باشد.</span></p><figure id="attachment_879" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan; font-size: 13px; width: 576px;"><a href="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/Abs-Backpack.jpg" rel="attachment wp-att-879" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="size-full wp-image-879 tie-appear" src="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/Abs-Backpack.jpg" alt="کوله پستی با کیسه هوا مخصوص بهمن" width="576" height="576" srcset="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/Abs-Backpack.jpg 576w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/Abs-Backpack-150x150.jpg 150w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/Abs-Backpack-300x300.jpg 300w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/Abs-Backpack-200x200.jpg 200w" sizes="(max-width: 576px) 100vw, 576px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></a><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کوله پستی با کیسه هوا مخصوص بهمن</figcaption></figure><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">یک کوله ایربگ دار حاوی یک مخزن CO² و یا هوای فشرده می باشد که یک کیسه ی بزرگ را باد میکند (بعضی از این کوله ها حاوی دو کیسه هوا می باشند). فرآیند باز شدن کیسه هوا معمولاً توسط کاربر بوسیله کشیدن ضامن انجام می شود، حجم بزرگ کیسه هوا به شناور شدن و بالا آمدن به روی آوار بهمن می شود، همین امر باعث به حداقل رساندن زمان امداد می شود. کیسه برای مدت چند دقیقه باد شده می ماند تا وضوح بیشتری برای پیدا کردن قربانی ایجاد کند.</span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">کیسه های هوا ممکن است به شکل ”U” برعکس طراحی شوند که به حفاظت بیشتر سر و گردن کمک می کند; بقیه مدل ها یک بالشتک بزرگ از بالای کوله پشتی آزاد می کنند. کیسه های هوای دوقلو به اسم ” بال های فرشته ” به خاطر شکل ظاهری آنها که در اطراف کوله پشتی بیرون می آیند شناخته می شوند.</span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">این کیسه های هوا معمولاً دوباره قابل مصرف می باشند(حتماً شرایط استفاده کارخانه سازنده را به دقت مطالعه کنید) و مخازن هوای متراکم معمولاً در فروشگاه های پینت بال، با یک آداپتور، مغازه های غواصی و یا آتش نشانی ها قابل پر کردن مجدد می باشند. مخازن گاز معمولاً توسط سازنده و یا یکی از نمایندگی های آنها مجدداً پر می شود.</span></p><figure id="attachment_880" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan; font-size: 13px; width: 437px;"><a href="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/airbag-backpack-designs.jpg" rel="attachment wp-att-880" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="size-full wp-image-880 tie-appear" src="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/airbag-backpack-designs.jpg" alt="طراحی های مختلف کوله بهمن" width="437" height="194" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></a><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">طراحی های مختلف کوله بهمن(قسمت پررنگ تر ضامن کیسه هوا می باشد)</figcaption></figure><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مخزن تنفس زیر بهمن:&nbsp;</strong>ابزار تنفس (لوله ای که در عکس می بینید) که توسط بلک دایموند طراحی شده است به قربانی این اجازه را می دهد که اکسیژن اطراف برف انباشت را جذب کرده و به تنفس در زیر بهمن برای مدت زمان بیشتری ادامه دهد. این ابزار از ایجاد ” ماسک یخی ” بوجود آمده در اطراف صورت برای کسانی که تلاش برای تنفس زیر برف می کنند، جلوگیری می کند.</span></p><figure id="attachment_881" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan; font-size: 13px; width: 805px;"><a href="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/avalung.jpg" rel="attachment wp-att-881" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="size-full wp-image-881 tie-appear" src="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/avalung.jpg" alt="Black Diamond Avalung" width="805" height="1024" srcset="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/avalung.jpg 805w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/avalung-236x300.jpg 236w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2015/12/avalung-768x977.jpg 768w" sizes="(max-width: 805px) 100vw, 805px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></a><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">وسیله تنفس زیر برف طراحی شده توسط Black Diamond</figcaption></figure><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ردیاب رِکو (<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://www.recco.com/the-recco-system" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;">Recoo Detector</a></span>)</strong></span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">این ترانسپاندر های غیر فعال توسط سازنده های مختلف درون بعضی محصولات اسکی مانند بالاپوش، شلوار، کفش و کلاه ایمنی جاسازی می شوند.<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;این ترانسپاندر ها متمم زنده یاب هستند و نمی توانند جایگزین آن شوند.</strong>&nbsp;این ابزار سیگنال های رادیویی فرستاده شده ردیاب های رکو،&nbsp;که توسط بسیاری از گشت های اسکی و گروه های امداد و نجات استفاده می شود را منعکس میکنند(متاسفانه تا به حال خبری از استفاده چنین ابزاری در ایران به دست ما نرسیده است).</span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">اره برف:&nbsp;</strong>برای آزمون پایداری برف و همچنین ساخت پناهگاه برفی مورد استفاده است.</span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: BYekan; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کارت کریستال برف:&nbsp;</strong>این کارت که بوسیله پلاستیک پوشش داده شده است، چندین نوع از کریستال های برفی و مشخصات آن ها را نشان می دهد، که این شامل درصد چسبندگی چه خوب و چه بد آن ها به یکدیگر نیز می باشد.</span></p> text/html 2016-06-24T13:05:06+01:00 majarajooyan.mihanblog.com داریوش موسوی - حامد شناسی ۱۰ نکته ی کلیدی برای دویدن در سرما http://majarajooyan.mihanblog.com/post/101 <h1 class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; font-family: BYekan; font-size: 28px; color: rgb(214, 89, 50);"><span itemprop="name" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">۱۰ نکته ی کلیدی برای دویدن در سرما</span></h1><p class="post-meta" style="padding: 0px 0px 5px; margin: 7px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none solid; border-bottom-color: rgb(242, 242, 242); box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); font-size: 11.05px; font-family: BYekan;"><br></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan; font-size: 13px;"></div><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; line-height: 22px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan; font-size: 13px;"><h2 dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 30px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">اگر عاشق دویدن هستید و سرمای هوا این عادت خوب را از شما دور می کند، ۱۰ نکته برای دویدن در سرما به شما ارائه می دهیم که در ادامه آنها را می خوانید.</span></h2><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"></span></p><div class="su-heading su-heading-style-default su-heading-align-center" style="padding: 2px 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border-width: 1px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 18px;"><div class="su-heading-inner" style="padding: 1em 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 4px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); box-sizing: border-box;">1-برای خود انگیزه ایجاد کنید</div></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal;"></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">برای دویدن با یکی از دوستان خود قرار بگزارید، وقتی کسی منتظر شماست دیگر نمی توانید از بیرون رفتن در سرما طفره بروید. برای اینکه در خود انگیزه ایجاد کنید به خود بگویید اگر خیلی اوضاع هوا خراب بود بعد از ۵ دقیقه به داخل باز خواهم گشت، معمولاً بیرون خواهید ماند و به دویدن ادامه می دهید. به خود جایزه بدهید، یک وعده غذایی که دوست دارید و می دانید که با دویدن شما مغایرت ندارد تهیه ببینید و وعده نوش جان کردن آن را به خود بعد از اتمام ورزش بدهید. دویدن در یک شب زمستانی در حالیکه برف ملایمی در حال باریدن است یک از آرامش بخش ترین کارهایی است که می توانید در تمام زندگیتان انجام دهید.<a href="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Run-Together.jpg" rel="attachment wp-att-1022" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1022 tie-appear" src="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Run-Together.jpg" alt="با هم بدوید" width="1200" height="757" srcset="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Run-Together.jpg 1200w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Run-Together-300x189.jpg 300w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Run-Together-768x484.jpg 768w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Run-Together-1024x646.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; clear: both; display: block; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></a></span></p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;"></p><div class="su-heading su-heading-style-default su-heading-align-center" style="padding: 2px 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border-width: 1px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 18px;"><div class="su-heading-inner" style="padding: 1em 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 4px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); box-sizing: border-box;">2-پاهای خود را مجهز کنید</div></div><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;">برای نگاه داشتن گرما و بیرون نگاه داشتن رطوبت، در کفشی بدوید که کمترین مقدار توری را دارد. اگر کفشی با قسمت فوقانی گورتکس دارید، بهترین انتخاب شما برای دویدن در سرما همان کفش است. جورابی بپوشید که گرما را در خود نگاه داشته و رطوبت را بیرون می دهد.</p><figure id="attachment_1027" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; width: 1000px;"><a href="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/77095-2.jpg" rel="attachment wp-att-992" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="wp-image-1027 size-full tie-appear" src="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/77095-2.jpg" alt="کفش مناسب دویدن در سرما" width="1000" height="667" srcset="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/77095-2.jpg 1000w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/77095-2-300x200.jpg 300w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/77095-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></a><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کفش مناسب دویدن در سرما از لا اسپورتیوا</figcaption></figure><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;"></p><div class="su-heading su-heading-style-default su-heading-align-center" style="padding: 2px 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border-width: 1px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 18px;"><div class="su-heading-inner" style="padding: 1em 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 4px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); box-sizing: border-box;">3-لباس مناسب بپوشید</div></div><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;">قانون پوشش لباس برای دویدن در سرما این است که بدون اینکه به اندازه ای عرق کنید که سرما به بدن شما نفوذ کند، گرم بمانید.” با یک حساب سر انگشتی، برای هوایی که ۲۰ درجه گرم تر است لباس بپوشید” این را مارک گراندونیکو رئیس باشگاه دو میدانی شهر مِین بازگو می کند. در موقع شروع باید مقداری احساس سرما کنید، به فکر لایه های فنی برای لباس باشید، بیرون دادن عرق اولین خصوصیت اینگونه لایه ها است. به همراه زیپ در ناحیه گردن و زیر بغل برای خارج کردن هوا، وقتی احساس گرما می کنید. به تدریج مشخصات فیزیکی بدن خود، برای هماهنگ کردن مقدار و نوع لایه هایی که هنگام دویدن در سرما استفاده می کنید را خواهید یافت. در پایین راهنمایی برای نوع و تعداد لایه های فنی در دماهای مختلف را خواهید خواند: (فرض بر این است که همیشه کلاه و دستکش سرهمی همراه دارید)</p><ul style="padding: 0px; margin: 0px 15px 20px 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><li dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۱ درجه زیر صفر: ۲ بالاپوش، ۱ شلوار. یک لباس بِیس آستین بلند و یک جلیقه برای گرم نگاه داشتن هسته مرکزی بدن. شلوار چسبان( شلوارک برای کسانی که خیلی گرمایی هستند)</li><li dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۱۲ تا ۱۷ درجه زیر صفر: ۳ بالاپوش، ۲ شلوار. (لباس پشمی در برابر سرما) و یک ژاکت (بالاپوش) و بادگیر.</li><li dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">۱۷ تا ۲۳ درجه زیر صفر: ۳ بالاپوش، ۲ شلوار یک جفت دستکش سرهم اضافی، شال یا ماسک تمام صورت برای روی دهان.</li><li dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">پایین تر از ۲۸ درجه زیر صفر: ۳ بالاپوش، ۳ شلوار، ۲ دستکش اضافی، ماسک تمام صورت، عینک آفتابی. و یا اینکه در خانه بمانید!</li></ul><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;"></p><div class="su-heading su-heading-style-default su-heading-align-center" style="padding: 2px 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border-width: 1px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 18px;"><div class="su-heading-inner" style="padding: 1em 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 4px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); box-sizing: border-box;">4-قابل روئیت در نور کم باشید</div></div><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;">با نور کم، احتمال اینکه در تاریکی بدوید زیاد می شود. لباس هایی بپوشید که نور را منعکس کنند و یا از تجهیزات فلورسنت استفاده کنید، از اینکه خود را به اندازه ی یک درخت کریسمس روشن کنید خجالت نکشید. از چراغ های روی پیشانی(هِد لَمپ) استفاده کنید و یا یک چراغ قوه همراه خود داشته باشید، هر چقدر بیشتر وضوح دید در تاریکی داشته باشید، دیگران نیز شما را بیشتر می بینید.</p><figure id="attachment_1023" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; width: 1800px;"><a href="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Be-Visible.jpg" rel="attachment wp-att-1023" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="size-full wp-image-1023 tie-appear" src="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Be-Visible.jpg" alt="لباس مناسب برای دویدن در نور کم" width="1800" height="1198" srcset="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Be-Visible.jpg 1800w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Be-Visible-300x200.jpg 300w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Be-Visible-768x511.jpg 768w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Be-Visible-1024x682.jpg 1024w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Be-Visible-310x205.jpg 310w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></a><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">لباس مناسب برای دویدن در نور کم</figcaption></figure><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal;"></p><div class="su-heading su-heading-style-default su-heading-align-center" style="padding: 2px 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border-width: 1px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 18px;"><div class="su-heading-inner" style="padding: 1em 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 4px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); box-sizing: border-box;">5-قبل از دویدن خود را گرم کنید</div></div><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;">داخل خانه جنب و جوش کنید تا خون را به جریان انداخته و بدون بیرون رفتن بدن خود را گرم کنید. از پله ها پایین و بالا بروید، طناب بزنید و یا از حرکات یوگا مانند سلام بر خورشید استفاده کنید. یک گردگیری سریع در خان نیز می تواند کمک کند. اگر منتظر دوستانتان برای دویدن هستید از ایستادن و صحبت کردن در فضای باز تا زمان رسیدن وی خودداری کنید. حتی المقدور درون ماشین یا خانه گپ بزنید.</p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal;"></p><div class="su-heading su-heading-style-default su-heading-align-center" style="padding: 2px 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border-width: 1px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 18px;"><div class="su-heading-inner" style="padding: 1em 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 4px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); box-sizing: border-box;">6-با وزش باد کنار بیایید</div></div><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;">به شکلی دویدن در سرما را آغاز کنید که باد به صورت شما، و در حال بازگشت به پشت شما بوزد، به این خاطر که در حال بازگشت و درحالی که عرق کرده اید باد کمتر شما را آزار دهد. از مکان هایی ساختمان های بلند در اطراف آن هست برای دویدن استفاده کنید. برای امتناع از دویدن یکپارچه در باد می توانید آن را به قسمت های مختلف تقسیم کنید، ۱۰ دقیقه به سمت باد بدوید، برگردید و ۵ دقیقه پشت به باد و این کار را تکرار کنید. از کرم های محافظ سرما و باد نیز برای محافظت در بینی و صورت در برابر سرمازدگی می توانید استفاده کنید.</p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;"></p><div class="su-heading su-heading-style-default su-heading-align-center" style="padding: 2px 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border-width: 1px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 18px;"><div class="su-heading-inner" style="padding: 1em 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 4px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); box-sizing: border-box;">7-سرعت را فراموش کنید</div></div><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;">دویدن در زمستان بیشتر احتیاج به تعادل سرعت دارد تا افزایش آن. در زمستان از خاصیت وارونگی هوا استفاده کنید، جاهایی که ارتفاع بیشتر و در نتیجه هوای گرمتری دارند. در بعضی مواقع حتی اختلاف ارتفاع ۱۰۰ متری نیز می تواند تا ۱۰ درجه سانتیگراد در دما تأثیرگذار باشد. اگر نمی توانید تمام مسافتی که در روز می دوید را تمام کنید آن را به دو قسمت تقسیم کنید، اگر به طور مثال روزی ۱۰ کیلومتر می دوید، ۵ کیلومتر صبح و ۵ کیلومتر در عصر بدوید.</p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;"></p><div class="su-heading su-heading-style-default su-heading-align-center" style="padding: 2px 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border-width: 1px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 18px;"><div class="su-heading-inner" style="padding: 1em 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 4px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); box-sizing: border-box;">8-لباس خود را بعد از دویدن به سرعت عوض کنید</div></div><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal;">دمای درونی بدنی شما به سرعت پس از اینکه از دویدن می ایستید، افت می کند. برای جلوگیری از سرماخوردگی به سرعت لباس های خود را از سر تا پا عوض کنید. خانم ها باید به سرعت لباس های زیر نم دار خود را عوض کنند. یک کلاه خشک روی موهای خیس خود قرار دهید و یک نوشیدنی داغ بنوشید. اگر جایی برای تعویض لباس های خود را دارید که نزدیک یک کافی شاپ است با دوستانتان برای استراحت و نوشیدن یک قهوه ی داغ به آنجا بروید و یا یک فلاسک چای، قهوه و یا شکلات داغ همراه داشته باشید.</p><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal;"></p><div class="su-heading su-heading-style-default su-heading-align-center" style="padding: 2px 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border-width: 1px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 18px;"><div class="su-heading-inner" style="padding: 1em 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 4px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); box-sizing: border-box;">9-آماده بارش باران باشید</div></div><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;">اگر برای رسیدن به محل دویدن از ماشین استفاده می کنید، یک جفت کفش اضافه، بالاپوش و شلوار اضافه و ۲ عدد حوله بزرگ همراه خود داشته باشید. اگر با باران مواجه شدید جوراب های خود را درون کیسه پلاستیکی کرده و بعد کفش خود را بپوشید، به این شکل درون چاله های آب نیز پای شما خیس نخواهد شد. و یا از کفش های ضد آب استفاده کنید. اگر احتیاج به خشک کردن کفش خود از شب تا صبح را دارید، کفی کفش خود را در آورده و داخل کفش را با روزنامه پر کنید، روزنامه رطوبت داخل کفش را به خود می کشد.</p><figure id="attachment_1028" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; width: 1000px;"><a href="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Drink-Coffee.jpeg" rel="attachment wp-att-1028" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="size-full wp-image-1028 tie-appear" src="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Drink-Coffee.jpeg" alt="نوشیدنی داغ بنوشید" width="1000" height="760" srcset="http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Drink-Coffee.jpeg 1000w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Drink-Coffee-300x228.jpeg 300w, http://majarajooyan.com/wp-content/uploads/2016/02/Drink-Coffee-768x584.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></a><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">نوشیدنی داغ بنوشید</figcaption></figure><p dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;"></p><div class="su-heading su-heading-style-default su-heading-align-center" style="padding: 2px 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border-width: 1px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 18px;"><div class="su-heading-inner" style="padding: 1em 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 4px 0px; border-style: solid none; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); box-sizing: border-box;">10-در جای گرم بدوید</div></div></div>