تبلیغات
ماجراجویان

[RB:Blog_And_Post_Title]


تور نوروزی سال 92 : 
با سلام با توجه به استقبال دوستان برنامه تور نوروزی 92 به شرح ذیل جهت ثبت نامدوستان اعلام میگردد باتوجه به كمبود زمان اولویت در 40 نفر اول ثبت نام كننده وتا تاریخ 91/12/10 میباشد 
برنامه تور : 
1) برنامه ایرانگردی  شروع برنامه از استان فارس شهر زیبای شیراز شروع  وبا برنامه های آشنایی باآثار باستانی استان فارس به طرف استان اصفهان 
و بازدید از آثار باستانی استان اصفهان میباشد در صورت تمایل نفرات  قبل از استان اصفهان به طرف چا بهار حركت خواهیم كرد