رودخانه ها، آبشارها و چشمه ها همواره یکی از کانون های جلب گردشگران طبیعت دوست است. منطقه چهارمحال و بختیاری به علت كوهستان های بلند و ارتفاعات برف گیر، در فصل زمستان پوشیده از برف می شوند. كوه های مرتفع این منطقه، كانون ذخیره آب های روان دایمی و سرچشمه شبكه آب های جاری استان هستند. زردكوه بختیاری از كوهستان های آب گیر دایمی استان است و دو رودخانه دایمی یعنی زاینده رود و كارون از ارتفاعات آن سرچشمه می گیرند. به دلیل جهت شیب ارتفاعات؛ بختیاری كه از شمال باختری به جنوب خاوری كشیده شده اند، ‌شبكه های آب های روان منطقه به دو قسمت عمده تقسیم می شوند. قسمتی به سمت بستر شیب خاوری سرازیر شده و حوزه زاینده رود را تشكیل می دهند و قسمت دیگری به سمت باختر و جنوب باختری جریان یافته و حوزه كارون علیا را به وجود می آورند.
در استان چهار محال و بختیاری حدود 200 رودخانه بزرگ و كوچک همراه با شبكه گسترده نهرها و جویبارهای دو رودخانه وسیع و پر آب كارون و زاینده رود جریان دارند که پس از طی مسافت های درازی از منطقه خارج می شوند. بخشی از آب های استان نیز به تالاب های داخلی استان می ریزند. مهم ترین رودخانه های این استان رودهای زاینده رود، بازفت، لردگان و کارون هستند. رودخانه های استان درسراسر دره ها، دامنه ها و دشت های استان جاری هستند و اطراف هر یک از آن ها امكانات بالقوه ای برای ورزش های تابستانی آبی از قبیل شنا، قایق رانی و صید ورزشی فراهم آورده اند.
دراستان چهارمحال و بختیاری فراوانی چشمه ها و شبكه مویرگی رودخانه ها بخشی از توان های جهانگردی منطقه را تشكیل می دهند كه در فصل بهار بسیار چشم گیر است. مسافری كه در بهار به منطقه وارد می شود به هر گوشه و كناری كه قدم بگذارد با چشمه های فراوانی مواجه است كه از دل زمین می جوشند و با مشروب كردن شیب تپه ها و دره ها به رودخانه ها می ریزند. متجاوز از یک صد چشمه دایمی بزرگ در سطح منطقه پراكنده است كه هر یک مناظر زیبا و بدیعی را در اطراف خود پدید آورده اند. تعدادی از این چشمه ها در حال حاضر تفریح گاه بومیان بوده و به همت آنان فضا سازی مختصری در اطراف آن ها انجام شده كه چشمه های سندگان، برم لردگان، پیرغار و چشمه دیمه در فارسان و چشمه سیاه سرد در بروجن از آن جمله هستند. بیش ترین تراكم چشمه ها در قسمت های شمالی و خاوری منطقه به ویژه اطراف سامان و حوزه امام زاده حمزه علی و گندمان است كه دو كانون اصلی جذب جهانگردان در تابستان به شمار می آیند. چشم گیرترین این چشمه ها در سطح استان چهارمحال و بختیاری ؛ چشمه سندگان درمال خلیفه، برم لردگان در لردگان، چشمه دیمه در نزدیكی چلگرد، ده چشمه یا پیرغار در نزدیك فارسان، وقت و ساعت در خراجی، زینه در هفشجان، ‌دروغ زن در فرخ شهر، دریاچه در ده نو، سیاه سرد در بروجن، ‌بیجه نون در موسی آباد، سلم در بالا اوغلی، گهر در سرچشمه، مایک در سورشجان، مادر و دختر در گندمان، ‌چشمه سیله در سیله، دوله در چمن بید، میلاس در میلاس، چشمه علی در امام قیس، ‌آب سرده در آب سرده، سرخون در سرخون، سردآب در سرداب و چشمه سیاه سرد در نزدیكی بروجن است. چشمه اخیر در فاصله 6 كیلومتری جنوب بروجن قرار دارد و یكی از زیباترین گردش گاه های چهار محال و بختیاری است. دراطراف این چشمه ها چنارهای كهن سالی وجود دارد كه عمر بعضی از آن ها به پانصد سال می رسد.
آبشارهای دره عشق، آتشگاه، کردی سبزه کوه از جمله مهم ترین آبشارهای استان چهارمحال و بختیاری هستند كه از زیباترین جاذبه های طبیعی استان چهارمحال و بختیاری به شمار می آیند. توضیحات و مشخصات فنی رودخانه ها، چشمه ها و آبشارهای یاد شده؛ در شهرستان های مربوطه به صورت كامل آورده شده است. وجود مداوم آب‌های خروشان رودخانه‌های كارون، زاینده‌رود و ده‌ها رودخانه دیگر از یک سو و چشمه‌سارها و تالاب‌ها و دریاچه‌های فصلی از سوی دیگر زمینه‌های مساعدی را برای ورزش‌های آبی در این منطقه فراهم آورده است که البته به این مجموعه، امكانات قابل توجه پشت سدها از قبیل سولگان، چغاخور و كوهرنگ را هم باید اضافه كرد كه امكانات قابل ملاحظه‌ای برای استقرار تأسیسات ورزش‌های آبی پدید می‌آورند