تبلیغات
ماجراجویان

[RB:Blog_And_Post_Title]

 

 

 

 

  رشته کوه تیان شان به طول 1200 کیلومتر و عرض 300 کیلومتر در میان کشورهای چین، قزاقستان و قرقیزستان محصور گشته. نام قدیم رشته کوه تانگری تاک به معنای کوههای آسمانی بود ولی چینی ها آنرا به تیان شان تغییر دادند.رفیعترین قله این رشته کوه پوبدا یا پیروزی با ارتفاع 7439 متر بوده که در خاک قرقیزستان قرار دارد و یخچال اینلچیک جنوبی به طول 46 کیلومتر طویلترین یخچال تیان شان محسوب می شود. خان تنگری با ارتفاع 7010 متر بلندترین کوه کشور قزاقستان و در جنوب یخچال اینلچیک شمالی قرار دارد. طول این یخچال 28 کیلومتر بوده و عمق یخ آن در برخی نقاط به 300 متر می رسد.

خان تنگری

کوه خان تنگری همچون هرمی سه وجهی است که از شمال و جنوب غربی به صورت دیواره ای و از سمت جنوب شرقی توسط یخچالی طویل محصور شده. جنس سنگ این کوه گرانیت سیاه می باشد و از ارتفاع 6200 متر به بالا شکل آن تغییر کرده و به صورت سنگهای آهکی زرد رنگ در می آید و این رنگ غروب خان تنگری را چون مشعلی آتشین می نماید. بومیان محلی معتقدند ارواح شب هنگام بر فراز کوه آتش می افروزند و همانها نام کوه را خان تنگری به معنای سلطان ارواح نهاده اند.

نخستین بار در سال 1931 کوهنوردانی از اکراین موفق شدند از طریق یخچال اینلچیک جنوبی و دهلیز جنوبی خود را به تیغه غربی کوه رسانده و از آن طریق قله کوه را فتح کنند. مسیر جنوبی در خاک قرقیزستان بوده و بسیار خطرناک و بهمنی است. در 1975 روسها از طریق جبهه شمالی این کوه و پس از دستیابی به قله فرعی چاپایف به ارتفاع 6195 متر توانستند خود را به گردنه غربی رسانده و از این راه که با جبهه جنوبی مشترک است قله را صعود نمایند. این مسیر به رغم درگیری با سنگ و یخ و شیبهای تند و بهمنی تنها مسیر عادی در قزاقستان است، که همه ساله کوهنوردان بسیاری از آن طریق به قله کوه یورش می برند. در نهایت دشوارترین و سرسختترین جبهه کوه دیواره شمالی آن است که برغم دشواری نتوانسته از گزند کوهنوردان جسور بلوک شرق در امان باشد و نزدیک به 7 مسیر بر روی آن گشوده شده. این کوه تنها در سالهای 1988 و 2001 توسط کوهنوردان روس و قزاقستان در زمستان فتح گردیده. خان تانگری کوهی است برای آنان که قصد مبارزه ای سخت در کوهستان را داشته و می خواهند وارد مرزهای هیمالیانوردی شوند.

کمپ اصلی کوه از مسیر شمالی در ارتفاع 4000 متر و بر روی یخچال اینلچیک شمالی قرار دارد و سایر کمپها به ترتیب

کمپ1: 4400 متر

کمپ2: 5200 متر

کمپ3: 5900 متر

می باشد. بهترین ماههای صعود خان تنگری در فصل تابستان، تیر و مرداد می باشد.