تبلیغات
ماجراجویان

[RB:Blog_And_Post_Title]

 

 

 

 

طریقه کار با قطب نما در شب

برای گرای گرفتن در شب، ابتدا باید خط بلند فسفری (شب نما) که روی شیشه طوقه کار در شب قرار دارد را روی خط مشکی شاخص قرار دهیم تا در امتداد تار موئی قرار گیرد. سپس از داخل شکاف تیغه نشانه روی و شکاف بالای درب قطب نما به هدف مورد نظر نگاه می کنیم (در شب درب قطب نما باید بازتر از 90 درجه باشد که حدود 120 درجه مناسب است). در این حالت با خوابانیدن تیغه نشانه روی بر طوقه کار در شب صفحه لغزنده قفل می شود. بعد طوقه کار در شب را در جهت خلاف عقربه های ساعت آنقدر بچرخانیم تا بر عقربه های مغناطیسی منطبق شود، در ضمن باید تق تق های آن را شمارش کنیم، تعداد تقه های بدست آمده را در عدد 3 ضرب می کنیم (چون هر تقه برابر 3 درجه است) در اینجا گرای آن شیء مورد نظر بدست می آید.

طریقه گرای بستن به قطب نما در شب و مه و حرکت به سوی هدف

 1. باز کردن درب قطب نما حدود 120 درجه

 2. منطبق کردن خط فسفری بلند که روی شیشه طوقه کار در شب قرار دارد بر روی خط مشکی شاخص

 3. سپس طوری می ایستیم که عقربه مغناطیسی صفحه لغزنده زیر دو خط مشکی و فسفری قرار گیرد (بدین معنی است که خود و قطب نما را نسبت به شمال توجیه می کنیم).

 4. گرای داده شده را در جهت خلاف عقربه های ساعت به قطب نما منتقل می کنیم (چون هر تقه برابر 3 درجه است می توانیم گرای مورد نظر مثلا 45 درجه را بر 3 تقسیم که می شود 15 ؛ یعنی تعداد تقه های ما باید 15 باشد. در این حالت کم کم به دور خود می چرخیم تا عقربه صفحه لغزنده زیر خط شب نما قرار گیرد. سپس با قطب نما نشانه روی می کنیم. از شکاف تیغه و شکاف بالای درب قطب نما به جلو نگاه می کنیم و یک نقطه کمکی را مشخص کرده به طرف آن حرکت می کنیم، این حرکت باید آنقدر تکرار شود تا به هدف برسیم . اما در شب و مه محدوده دید ما کم است پس از یک نقطه کمکی نزدیک استفاده می کنیم و آنقدر این عمل را تکرار می کنیم تا به هدف مورد نظر برسیم.

اما چنانچه نقطه کمکی وجود نداشت یک نفر را جلو می فرستیم تا جایی که در حد دید ما قرار داشته باشد و او را هدایت می کنیم تا به نقطه ای برسد، به آن نقطه می رویم و از آنجا دوباره این عمل را تکرار می کنیم.

زمانی که با قطب نما کار ندارید آن را در محفظه چرمی یا پارچه ای خود قرار دهید و در معرض ضربه نباشد.

طریقه کار با قطب نما در روز (گرا گرفتن از یک هدف مشخص)

برای این کار ابتدا درب قطب نما را باز می کنیم و انگشت شصت را داخل حلقه دستگیره می کنیم و انگشتان دیگر را به صورت مشت در می آوریم. صفحه لغزنده قطب نما باید کاملا آزاد شود، چنانچه دقیقا قطب نما را به صورت افقی بگیریم صفحه آزاد می شود. درب قطب نما به صورت قائم (90 درجه) باز باشد و تیغه نشانه روی به صورت 45 درجه قرار گیرد، سپس قطب نما را به چشم نزدیک کرده و یک هدف مشخص را نشانه روی می کنیم. از داخل شکاف تیغه نشانه روی و شکاف درب قطب نما تار موئی داخل شکاف را روی هدف قرار می دهیم. در همین شکل از عدسی تیغه نشانه روی به درجات قطب نما نگاه می کنیم. عددی که در زیر خط مشکی (شاخص) قرار دارد را می خوانیم. هر عددی که بود آن عدد گرای هدف مورد نظر ما می باشد. آن را دقیقا یادداشت می کنیم تا چنانچه به هدف رسیدیم و خواستیم همان مسیر را برگردیم گرای معکوس آن را پیدا می کنیم و به نقطه اولیه می رسیم.

گرای بستن به قطب نما

گرای بستن به قطب نما زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که از هدف مشخصی گرای یا گرای های آن را داشته باشیم و بخواهیم طبق آن گرای ها حرکت کنیم.

 1. باز کردن درب قطب نما به صورت 90 درجه

 2. قرار گرفتن قطب نما در وضعیت کاملا افقی

 3. خود را باشمال توجیه کنیم (بدین معنی که طوری بایستیم که عقربه قطب نما دقیقا در زیر خط مشکی قرار گیرد).

 4. اکنون در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخید تا گرای داده شده در زیر خط سیاه قرار گیرد، در این موقع از شکاف تیغه و شکاف تارموئی نشانه روی می کنیم، تار موئی قطب نما روی هر شیئی که قرار گرفت (مثل پناهگاه، تخته سنگ، درخت، یال، قله و ...) همان شیء را به عنوان نقطه کمکی انتخاب کرده درب قطب نما را ببندید. به سوی آن شیء حرکت کنید اگر هدف بعد از نقطه کمکی قرار داشت از نقطه کمکی دوباره گرا می گیریم و آنقدر ادامه می دهیم تا به هدف برسیم.

رسیدن به مانع و عبور از آن

در اینجا برای سرعت کار و اطمینان بیشتر کار از یک نفر دوم کمک می گیریم، به آن نفر قدم شمار می گوییم. در جایی که با گرای مشخص در حال حرکت هستیم و به مانعی برخورد می کنیم که قابل عبور نیست مثل دره، پرتگاه، سنگ بزرگ، برکه آب، باتلاق و غیره، باید مانع را دور بزنیم، در اینجا با یک گرای که قابل عبور است حرکت می کنیم تا از عرض مانع بگذریم (در اینجا باید از شخص دومی به عنوان قدم شمار استفاده کنیم). مجدد با گرای اصلی عبور کرده تا از طول مانع عبور کنیم، بعد با گرای عکس داخواه که از مسیر منحرف شده بودیم، حرکت می کنیم (با قدم های مشخص شده). سپس به جای اول خود می رسیم. بعد از آن با قطب نما گرای اولیه را پیدا می کنیم و به طرف آن حرکت می کنیم تا به هدف مورد نظر برسیم.

رسیدن به مانع و عبور از آن بوسیله قطب نما

قطب نما

 • ابزاری است که اگر با دقت از آن استفاده شود، می تواند اطلاعات دقیقی را برای ما فراهم کند.
 • جهت شمال (و نتیجتا سایر جهات) را تعیین می کند، ولی در مورد موقعیت ما اطلاعاتی نمی دهد.
 • با تعیین راستای شمال جنوب یک خط مرجع مهم و مطمئن ترسیم می کند.
 • در آغاز پیمایش می توان به کمک قطب نما جهت حرکت به سوی مقصد را تعیین کرد.
 • به کمک قطب نما می توان ضمن دور زدن موانع در مسیر درست اولیه قرار گرفت.
 • امکان حرکت در مسیر مستقیم را فراهم و مانع انحراف جانبی راهپیما می شود.
 • می تواند فرد را به سوی مقصدی که دیده نمی شود هدایت نماید . (در تاریکی، مه، جنگل و ...)
 • توجیه نقشه با دقت نسبتا خوب به کمک قطب نما، امکان پذیر است.

ویژگیهای قطب نمای مناسب

هر کسی بسته به نوع استفاده ای که از قطب نما می کند، باید مناسب ترین نوع آن را انتخاب کند. قطب نماهای مناسب برای عملیات پیمایش، جستجو و نجات قطب نمایی است که؛

 1. حجم و وزن آن حتی الامکان کم باشد .
 2. دقت کافی داشته باشد (در حدود دو الی سه درجه مدرج شده باشد.)
 3. کار کردن با آن ساده باشد.
 4. برخورداری از استحکام کافی و مقاومت نسبت به تغییرات دما و رطوبت
 5. بهترین قطب نما برای کوهپیمایی و کوهنوردی قطب نماهای نظامی است.

جهت یابی توسط قطب نما

قطب نما وسیله ای است شبیه ساعت، دارای یک صفحه گرد می باشد که به 360 درجه و 6400 میلیم تقسیم بندی شده است. قطب نما دارای یک عقربه لغزنده می باشد که چنانچه قطب نما در وضعیت صحیح قرار گیرد رو به شمال قرار می گیرد. قطب نما با یک نقشه خوب در هوای مه آلود و در مسیرهای نامشخص مسیر صحیح را برای ما تعیین می کند، یک درجه اشتباه در قطب نما در هر کیلومتر 168 متر موجب انحراف از مسیر می شود.

قطعات تشکیل دهنده قطب نما

محفظه اصلی قطب نما

یک محفظه ای از جنس آلومینیوم می باشد که تمامی قعات را در خود جای داده است (آلومینیوم به جهت ضد مغناطیس بودن استفاده می شود.)

خط کش قطب نما

در کنار محفظه اصلی یک خط کش با مقیاسی مشخص برای کار با نقشه وجود دارد.

درب قطب نما

یک درب آلومینیومی می باشد که در مرکز آن یک شکاف وجود دارد و در مرکز شکاف یک تار سیمی نازک قرار گرفته است که برای گرا گرفتن و نشانه روی از آن استفاده می شود و همانند مگسک اسلحه می باشد. در زمان استفاده از قطب نما درب آن باید به حالت عمودی باشد.

تیغه نشانه روی

دارای یک شکاف کوچکی در قسمت بالا می باشد و دارای یک عدسی ذره بین در مرکز می باشد که از داخل عدسی می توانیم اعداد روی صفحه قطب نما را بخوانیم. این تیغه توسط یک پیم لغزنده به بدنه قطب نما متصل می باشد و زمانی که تیغه نشانه روی را روی قطب نما بخوابانیم صفحه لغزنده قطب نما قفل می شود. در زمان استفاده از قطب نما تیغه نشانه روی باید به حالت 45 درجه قرار گیرد.

حلقه دستگیره

حلقه ای است که با یک پیم متحرک به بدنه قطب نما متصل است و برای کار با قطب نما باید انگشت شصت داخل آن قرار گیرد.

صفحه لغزنده

یک صفحه لغزنده گرد که در قسمت مرکزی آن چهار جهت اصلی شمال، جنوب، شرق، غرب که شمال آن با فلش مشخص شده است، حک گردیده است. در محیط این صفحه دو نوع تقسیم بندی وجود دارد. یکی از تقسیم بند ی ها به 360 درجه و یکی به 6400 میلیم می باشد.

تقسیم بندی 360 درجه؛ درجه ها پنج درجه پنج درجه تقسیم بندی شده اند و هر 20 درجه دارای عدد می باشد. تقسیم بندی دیگر به 6400 قسمت تقسیم بندی شده است (میلیم)، که هر بیست میلیم به بیست میلیم علامت گذاری شده و هر 200 میلیم دارای عدد می باشد.

صفحه ثابت

یک صفحه شیشه ای ثابت که روی صفحه لغزنده قرار گرفته، که روی آن یک خط مشکی رنگ به نام شاخص وجود دارد که این خط دقیقا در امتداد شکاف تیغه نشانه روی قرار دارد که در زمان گرا گرفتن با قطب نما هر عددی که زیر این خط مشکی قرار داشته باشد، گرای مورد نظر ما می باشد.

طوقه کار در شب

یک صفحه شیشه ای متحرک که بدنه خارجی آن فلزی و دارای دندانه دندانه می باشد. این دندانه ها با یک زائده فلزی که در کنار بدنه اصلی قطب نما قرار دارد در تماس است و زمانی که طوقه کار حرکت دهیم، تق تق صدا می دهد که هر تق برابر 3 درجه است و تعداد دندانه ها در هر قطب نما 120 عدد می باشد. بر روی صفحه شیشه ای دو خط فسفری یکی کوتاه و یکی بلند قرار دارد که با زاویه 45 درجه از هم قرار گرفته اند.

قطعات تشکیل دهنده قطب نما