تبلیغات
ماجراجویان

[RB:Blog_And_Post_Title]

 
 
 
 
قلعه روستای گرمه


در مسیری که از جاده مهرجان به چونان (یا بالعکس) حرکت کنیم گرمه یکی از مناطق زیبا و دیدنی شهرستان نایین است . در این روستای زیبا قلعه ای استوار و کهن باقی مانده است که در سمت جنوب با دروازه ای متواضع به آرامی از تازه واردها استقبال می کند . اما در سمت شمال با دیوارهایی بلند و مستحکم عظیمی شگفت انگیز و مهیب از خود به نمایش می نهد. این قلعه احتمالاً متعلق به دوران ساسانیان است و همچون تمام قلعه های منطقه کاربرد دوگانه ای داشته است یعنی هم مسکونی بوده و هم دژی دفاعی .

http://www.irandeserts.com/file/imageDocument/f1/21042e59-2dcc-4da6-a166-410b19bfdf69.jpg