تبلیغات
ماجراجویان

[RB:Blog_And_Post_Title]

 

 

 

 

 

 

 

برای یک سفر طبیعت گردی، چه سوختی با خودتان می برید؟ بنزین؟ گاز مایع؟ گازوئیل؟ گردشگران طبیعت معمولا از گاز سفید، گازوییل یا نفت سیاه، الکل، بوتان یا ترکیب بوتان- پروپان استفاده می کنند.

اما حقیقت این است که هر کدام از این سوخت ها ویژگی های خاص خودشان را دارند و در حقیقت اگر به جا استفاده نشوند شاید برایتان دردسر درست کنند. بنابراین بد نیست که در استفاده کردن از این سوخت ها چند مورد را به خاطر بسپارید:


گاز سفید : بهترین سوخت برای گردشگران، دوچرخه سواران و کوهنوردان است. شعله آن مثل شعله هوای فشرده قابل تنظیم است.

پیچ تنظیم کننده دارد. میزان شعله متفاوت است. پخت و پز روی آن سریع است. این سوخت به راحتی دردسترس است.

نگهداری :

اجاق گاز سفید را باید با دقت نگهداری کرد.زمان روشن کردن گاز، ممکن است شعله آن موقتاً نامنظم- از یک طرف- بسوزد. گاز را باید همیشه تمیز کرد مخصوصاً سر شعله آن همیشه پاکیزه باشد. اگر پمپ آن سوراخ شود گاز نشت میکند. واشر آن را عوض کنید. اگر واشر دردسترس نیست از یک تکه چرم استفاده کنید. کمی چرم را چرب کنید. موقتاً کار واشر را انجام میدهد. از سوخت های قدیمی استفاده نکنید. چه ظرف مواد سوختنی را تازه باز کرده چه مواد سوختنی در اجاق گاز مانده باشند، در هر دو حالت این مواد در مدت کمتر از یک ماه تجزیه میشود و استفاده آن باعث دود کردن اجاق و سیاه شدن سر شعله میشود.

گازوییل یا نفت سیاه :

اگر شما به یک جای دوردست یا آن طرف دریاها سفر میکنید بهتر است که گاز دو سوختی بخرید که در آن گاز سفید، گازوییل یا نفت سیاه مصرف میشود. اگر از گازوییل یا نفت سیاه مصرف میکنید اجاقتان را زود به زود تمیز کنید. این سوخت ها دوده کربن تولید میکنند و اجاق شما کثیف میشود و گرمای آن کم میشود.

گاز پیک نیک و سوخت

الکل :

الکل در دمای کم میسوزد بنابراین گرم کردن غذا طولانی تر میشود. نگهداری از الکل مصرفی اجاق ساده است. سوخت آن به راحتی دردسترس است. شما میتوانید از الکل غیرطبیعی، الکل متیل (الکل چوب) یا الکل ایزوپروپیل (الکل rubbing) استفاده کنید. استفاده از اجاق الکلی عمومی ساده است.

بوتان یا ترکیب بوتان- پروپان :

استفاده و نگهداری از این اجاقها ساده است. معمولاً بوتان را در قوطی های آبی رنگ کوچک میریزند که قابل تعویض هستند. نمیتوان این قوطی ها را دوباره پر کرد اما غالباً قوطی پر بوتان دردسترس است. اشکال عمده این است که بوتان خالص در دمای زیر صفر تبخیر نمیشود یعنی قابلیت تبدیل مایع به گاز را در کمتر از این دما ندارد. در دمای کمتر مثلاً شما به ترکیب بوتان و پروپان نیاز دارید. در دمای ایزوبوتان لازم است. اگر قوطی سنگین نیست ممکن است در مواقعی که از آن استفاده نمیکنید نشت گاز داشته باشید. ظرف بوتان از گاز مایع به علاوه مقداری گاز تبخیر شدنی سبک تر پر میشود. قبل از استفاده آن را تکان ندهید. ممکن است مقداری از گاز مایع همراه گاز تبخیر شدنی هنگام روشن کردن گاز از آن بیرون بیاید.

نگهداری :

بوتان مایع به گاز تبدیل میشود و برای این واکنش نیاز به حرارت دارد. این حرارت ممکناست از محیط اطراف ظرف بوتان و از باقی مانده بوتان مایع به دست بیاید. این عمل مشابه کار یخچال است یا مثل وقتی است که پیشانی خشک شما عرق میکند. اگر دمای داخل ظرف بوتان و گاز مایع کمتر از دمای خارج باشد تبدیل مایع به گاز دیرتر انجام میگیرد و شعله گازکم میشود. ظرف را در جای گرم نگه دارید یا به وسیله دستتان آن را گرم کنید. قوطی را مستقیماً در آب داغ یا روی شعله قرار ندهید زیرا ممکن است منفجر شود. به دنبال اجاق گازی باشید که تهیه سوخت آن آسان باشد. در تمامی شرایط آب و هوایی قابل استفاده بوده و در عرض های جغرافیایی پایین و بالا کار کند.